El Projecte Eco Emprenedors

L’eco-emprenedoria és un concepte, és una manera de fer empresa, empresaris i ciutadans  que persegueix l’harmonia amb el Planeta a través d’una actitud proactiva i regenerativa.

No es tracte de fer-ho menys malament, sinó de fer-ho be. Es per això que la sostenibilitat com a concepte de manteniment és condició necessària, però no suficient. La nostra activitat industrial, empresarial i social, ha d’incorporar les lleis de la Natura, perquè són les lleis de l’Univers, i que es poden resumir en:

  • Els sistemes naturals creixen recirculant matèria i energia sense generar residus
  • Els sistemes naturals s’alimenten d’energia solar únicament (d’origen solar, compreses formes d’energia com la eòlica, la biomassa, la hidrològica i la gravitacional)
  • Els sistemes naturals són metabolismes oberts que fomenten la diversitat i gestionen l’entropia

Un eco-emprenedor es defineix pels valors de l’economia circular, oberta, regenerativa i que promou l’abundància; una economia escalable, que regenera els recursos locals i els globals, que dona OPORTUNITATS PER A TOTHOM, TOT EL TEMPS I A TOT ARREU.

Volem que les nostres empreses generin una petjada ecològica, social i econòmica, positiva. En definitiva, volem fer-ho be al 100%, encara que no sigui de la nit a l’endemà.

Som conscients que els nostres objectius no sempre són objectius assolibles d’entrada però  ens han de servir de guia per les nostres decisions i la dels nostres stakeholders.

Volem treballar de forma col·lectiva per que sabem que nomes compartintrecursos i sent transparents (especialment amb aquella informació que aporta valor i ens fa créixer com a societat) assolirem els nostres objectius.

Qualsevol empresa que es vulgui acollir a la nostra iniciativa, i que tingui vincles suficients amb Catalunya, s’ha de sentir representada per aquest manifest i pel que se’n deriva. Volem anar en la bona direcció des del principi, i és per això que demanem un mínim compromís amb les intencions declarades i les voluntats manifestes. En aquest cas, sigueu molt benvinguts/benvingudes!

ENS ORGANITZEM DE LA MANERA SEGÜENT:

COMISSIÓ DE PROJECTES COL·LECTIUS (COMISSIÓ OBERTA)

Aquest és l’espai principal de treball de l’Associació i està oberta a la participació de tots els socis.  La comissió té com a objectius identificar els coneixements, competències i aspiracions dels socis. Facilita el contacte i les relacions entre ells, coordina i impulsa projectes d’eco-empreneduria col.lectius. Tots aquests projectes han de passar un filtre de criteris i procediments per assegurar el seu alineament amb la missió de l’Associació.


COMISSIÓ DE SERVEIS ALS SOCIS (COMISSIÓ OBERTA)

Aquest grup també està obert a qualsevol soci que pretén ajudar amb el desenvolupament dels serveis pels socis. A partir d’una definició de les necessitats individuals de cada empresa es canalitzen els espais i recursos adients per compartir, com per exemple ofertes de formació, trobades amb inversors, relacions amb els mitjans de communicació i altres públics claus i un edifici compartit.


AREA DE COMUNCIACIÓ I RELACIONS EXTERNES

L’àrea de comunicació té com a objectiu posicionar l’associació com un catalitzador per engegar la transició envers una societat més resilient i sostenible. Pretén donar visibilitat als socis i a les seves iniciatives, assegurar coherència en la imatge que es projecte del sector i coordinar les activitats de comunicació externa de l’associació.


EQUIP TÈNIC

L’equip tècnic té la responsabilitat de la contabilitat i el control financer de l’associació, la gestió de les quotes i els pagaments dels socis. A més es l’òrgan per gestionar  l’espai on s’assenta l’associació i els recursos humans necessaris per poder cumplir amb els objectius estratègics.

Primer Projecte: Un grup de joves proposa un projecte de decoració i arquitectura que surt d’un parell dels redactos del blog doncomos de la categoría hogar.